3 důležité body pro splnění směrnice o strojních zařízeních

Požadavky, které musí stroje v Evropě splňovat, jsou popsány ve směrnici o strojních zařízeních (zákon o regulaci strojů a bezpečnosti výrobků).

Tato směrnice je určena výrobcům strojů a zařízení, obsahuje různé požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které přímo ovlivňují konstrukci. Tři body směrnice o strojních zařízeních mohou být splněny díky skrytým uzávěrům a pantům:

1. Ochrana proti mechanickému nebezpečí
Hlavní výhodou skrytých uzávěrů a pantů je jejich umístění, které nejde zvenčí vidět. Díky tomu mají stroje čistý design, který vypadá elegantně a štíhle. Pokud uzávěry a panty nejsou na vnější straně stroje, potom již nejsou žádné vyčnívající části, za které by si obsluha stroje mohla zachytit oděv nebo se zranit. Skrytá montáž těchto komponentů přispívá k celkové bezpečnosti uživatele.

2. Bezpečný přístup při údržbě
Skrytý uzávěr Pinlatch A4 se jednoduše ručně obsluhuje bez pomocí dalšího nářadí nebo klíčů. To je ideální při práci nad hlavou, nebo tam kde je potřeba mít obě ruce volné k práci. Otevírání a zavírání servisních dveří pomocí nářadí nebo klíče často vyžaduje k dispozici obě ruce, a to je práce na úkor bezpečnosti servisního technika.

3. Obecná ergonomie
Při provozu stroje musí být omezeno ohrožení nebo fyzické zatížení uživatele na minimum. To platí také pro ovládání dvířek a panelů. Skrytý uzávěr A4 otevře a uzavře dvířka nebo panel jen pomocí lehkého tlaku ruky. Takto lze otvírat/uzavírat dvířka i s pracovními s rukavicemi. Přídržná síla uzávěru je velmi silná, takže tento uzávěr může být použit i pro panely umístěné ve výškách nad hlavou.

Zhlédněte video, jak firma Nedair využila skrytý uzávěr Pinlatch A4 v servisních dvířkách ventilační jednotky >>>


Kliknutím na obrázky níže, zjistíte více informací o skrytých uzávěrech, vestavěných pantech a dalších zajímavých produktech:

Potřebujete technické poradenství?

Všichni naši odborníci mají technické vzdělání. Rádi vám pomohou, pokud máte nějaké dotazy nebo požadujete nezávaznou technickou radu.

Heyman Kontakt

Služby zákazníkům

+420 533 555 200

info@heyman.cz