Právní upozornění / Zásady ochrany osobních údajů

Právní upozornění

Heyman Manufacturing GmbH
Hybešova 38, CZ-60200 Brno
Zu den Mühlen 17, D-35390 Gießen

Tel: +420 54321 4900
Fax: +420 54321 3690

Web: www.heyman.cz
Mail: info@heyman.cz

Zapsaná v OR u AG Gießen, vložka 320                
DIČ: DE 112 61 3370

Jednatelé společnosti:
Frank Ehnis, Frits Hein Onkenhout, Eugenius Roolvink, Christian De Razza

Autorská práva

Copyright
© 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Tato webová stránka obsahuje textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty,  grafiky, loga, ikony, obrázky, audio a video, fotografie. Tyto textové dokumenty a multimediální prvky včetně jejich uspořádání na webové strance © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH podléhají ochraně autorských práv a dalším zákonným ochranám. Texty nebo části textů mohou být používány pouze k osobním, nekomerčním účelům. Obsah© 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH  nesmí být kopírován, rozšiřován, upravován či přemisťován na jiné stránky bez předchozího písemného souhlasu HEYMAN® Manufacturing GmbH.

Vyloučení ručení
HEYMAN® Manufacturing GmbH zpracoval veškeré informace na této stránce dle nejlepšího vědomí a svědomí, neručí za úplnost, správnost, aktuálnost a technickou přesnost informací uvedených na těchto stránkách. Stejně tak HEYMAN® Manufacturing GmbH neručí za možné škody, které mohou vzniknout například při vyvolávání obsahu stránek, stahování dat z těchto stránek, například počítačovými viry. HEYMAN® Manufacturing GmbH si navíc vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat kdykoliv a bez předchozího upozornění informace nebo jejich části uvedené na těchto internetových stránkách. © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z použití svých stránek © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH.

Tato webová stránka může případně obsahovat odkazy na jiné webové stránky. © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH nenese žádnou odpovědnost a neručí za obsah externích stránek, na které na svých stránkách odkazuje, ani za odkazy uvedené na těchto internetových stránkách třetích stran.

Ochranné známky
Označení© 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH  a logo společnosti  HEYMAN® jsou známkami podléhajícími mezinárodní ochraně. I jiná firemní označení, firemní loga a produktová jména, která jsou uvedena na internetových stránkách © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH, mohou být mezinárodně chráněné známky jednotlivých majitelů.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů všeobecně

Všeobecné pokyny
Následující pokyny poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, se kterými se vy osobně můžete identifikovat. Podrobné informace na téma ochrana osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto webových stránkách?
Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v impresu této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše data?
Na jednu stranu jsou data shromažďována tak, že nám je sdělíte. V této souvislosti se může jednat např. o data, které zadáváte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme vaše data?
Část těchto dat se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné užívání webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?
Kdykoli máte právo bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a ohledně dalších otázek týkajících se ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese, která je uvedena v odkaze impresum. Dále máte právo na odvolání se u příslušného dozorčího orgánu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran
Pokud navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookies a tzv. analytických programů. Analýza vašeho chování při surfování probíhá obvykle anonymně; chování při surfování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete rozporovat nebo jí zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Budeme vás informovat o možnostech rozporování v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana dat
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito zásadami o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a proč se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat proti přístupu třetí strany není možná.

Odkaz na odpovědné místo 
Odpovědný orgán pro ochranu dat na těchto webových stránkách je:

Heyman Manufacturing GmbH
Hybešova 38, CZ-60200 Brno
Zu den Mühlen 17, D-35390 Gießen

Tel: +420 54321 4900
Mail: info@heyman.cz

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě 

s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním dat
Mnoho operací týkajících se zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli zrušit. Stačí nám neformální sdělení e-mailem. Legálnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo na odvolání u příslušného dozorčího orgánu
V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat odvolání u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným dozorčím orgánem pro záležitosti ochrany údajů je státní komisař pro ochranu údajů spolkového státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam komisařů pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete v následujícím odkazu:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo nechat data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, převést na sebe nebo třetí osobu ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS
Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu (jako jsou objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovateli webu) SSL, popř. šifrování TLS. Šifrované připojení rozpoznáte podle změny řádku adresy prohlížeče z „https://“ na „https://“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění
Máte právo v rámci platných zákonných ustanovení na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování těchto údajů, a v případě potřeby na opravu, blokování nebo vymazání údajů. Ohledně dalších informací o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese, která je uvedena v odkaze impresum.

Nesouhlas s reklamními e-maily
Použití zveřejněných kontaktních údajů v rámci impresa k přeposílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů je tímto odporováno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

3. Inspektor ochrany údajů

Zákonem uložený inspektor pro ochranu osobních údajů
Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.

RPA Datenschutz + Compliance GmbH (Ochrana dat + dodržování)
vertreten durch Henning Koch und Ilja Borchers  (v zastoupení Henning Koch a Ilja Borchers)
Hauser Gasse 19b
35578 Wetzlar

Telefon: 06441/67100-0
E-mail: datenschutz@heyman.de

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory cookies
Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Soubory cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloží si váš prohlížeč.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. „Session-Cookies“. Po skončení návštěvy jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookies zůstanou v zařízení uloženy, dokud je sami neodstraníte. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit váš prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a povolili soubory cookies pouze v jednotlivých případech nebo obecně vyloučili či povolili automatické mazání souborů cookies při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. funkce nákupního vozíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookies (například cookies pro analýzu vašeho chování při surfování), bude s nimi v těchto zásadách o ochraně osobních údajů zacházeno samostatně.

Soubory serveru log
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech serveru log, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Referer URL
  • Název přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, který umožňuje zpracování dat pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář
Pokud nám odešlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazníkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, uloženy, aby mohla být žádost zpracována, i pro případné následné otázky. Tyto údaje nebudeme sdílet dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačí neformální zpráva e-mailem. Legálnost operací zpracování dat prováděných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o smazání, neodvoláte svůj souhlas k ukládání nebo se nezruší účel ukládání dat (například poté, co byla vaše žádost zpracována). Závazné zákonné ustanovení – zejména doby uchování – zůstávají nedotčeny.

CAD Download
Při zadání osobních údajů máte možnost požadovat CAD data. Které osobní údaje nám budou při tom odevzdány, vyplývá ze vstupní masky. Použitím kontaktního formuláře se uloží mimo jiné IP adresa, zadaná z vašeho internetového Service Provideru (ISP), a datum a hodina vašeho přijetí kontaktu. To slouží k tomu, aby se zamezilo zneužití naší služby a vašich údajů.

Osobní údaje, vámi zadané nebo poslané, se automaticky uloží a budou se používat výlučně pro interní použití u nás a pro vlastní účely. Pokud je požadována nabídka pro uvedené číslo objednávky („nabídková kalkulace“), mohou se použít vaše osobní údaje i pro účely zaslání nabídky. Předání údajů třetím osobám se neprovádí. Výjimku tvoří pouze zákonná povinnost k předání.

Registrace údajů je pro poskytnutí našich rejstříků nebo výkonů. Jako registrovaná osoba máte kdykoli možnost vymazat uložené údaje nebo je nechat změnit. Stejně tak obdržíte kdykoli informaci o svých uložených osobních údajích.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics
Tento web používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu vámi. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou zpravidla odesílány na server Google v USA a uloženy tam.

Ukládání pomocí Cookies Google Analytics se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i její reklamu.

Anonymní IP
Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem službou Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Prohlížečový plugin
Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu. Dále můžete zabránit Googlu shromažďování dat vygenerovaných pomocí cookies získaných vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i následnému zpracování těchto dat, tím že si stáhnete a nainstalujete prohlížečový plugin, který se nachází pod následujícím odkazem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se sběrem dat
Můžete zabránit Google Analytics sběru vašich dat tím, že kliknete na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookies pro odhlášení, který zabrání shromažďování údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Google Analytics deaktivovat.  

Více informací o tom, jak zacházet s uživatelskými daty s Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google AdSense
Tyto webové stránky používají službu Google AdSense, která slouží k integraci reklamních inzerátů Google Inc. („Google“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Google AdSense také používá tzv. Web Beacons (neviditelná grafika). Díky Webu Beacons tak mohou být vyhodnoceny informace, jako je návštěvnost na těchto stránkách.

Informace generované prostřednictvím cookies a Webu Beacons o používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a o poskytování reklamních formátů jsou předávány a ukládány společností Google na serverech v USA. Tyto informace mohou být dále předány společností Google na smluvní partnery společnosti Google. Společnost Google však nebude slučovat vaši IP adresu s dalšími vámi uloženými daty.

Ukládání souborů cookies AdSense je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i její reklamu.

Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google dříve popsaným způsobem a za výše uvedenými účely.

6. Newsletter

Data pro newsletter
Pokud byste chtěli odebírat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu, stejně jako informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte s obdržením newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výlučně k doručení požadovaných informací a nepřevádíme je třetím osobám.

Zpracování údajů vložených do registračního formuláře newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (§ 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Udělený souhlas k ukládání údajů, e-mailové adresy, stejně jako jejich použití pro zasílání newsletteru, může být kdykoli odvolán, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru. Legálnost již proběhnutých operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje uložené u nás za účelem získání newsletteru budou u nás uloženy až do zrušení odběru newsletteru a budou vymazány po jeho zrušení. Údaje, které byly u nás uloženy pro jiné účely (například e-mailové adresy členů), zůstávají nedotčeny.

7. Pluginy a nástroje

LinkedIn připojení
Naše webové stránky využívají funkce sociální sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokaždé, když je otevřena jedna z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili naše webové stránky pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je možné, že LinkedIn spojí vaši návštěvu našich webových stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. Rádi bychom vás upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je LinkedIn používá.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo
Naše webové stránky využívají pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem Vimeo, budete připojeni k serverům Vimeo. Tímto je serveru Vimeo sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Vimeo navíc získá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni k Vimeo nebo nemáte účet na Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo ve Spojených státech.

Pokud jste přihlášeni k vašemu účtu Vimeo, umožníte tím společnosti Vimeo přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo.

Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými daty, naleznete v zásadách ochrany soukromí od Vimeo na:

https://vimeo.com/privacy

Potřebujete technické poradenství?

Všichni naši odborníci mají technické vzdělání. Rádi vám pomohou, pokud máte nějaké dotazy nebo požadujete nezávaznou technickou radu.

Heyman Kontakt

Služby zákazníkům

+420 533 555 200

info@heyman.cz