Výhody lisovacích spojů

Lisovací spoje nabízejí mnoho výhod oproti navařovacím maticím a šroubovým spojům.

Když se používají navařovací matice / čepy, mohou se na obrobek nebo na závit dostat svařovací rozstřík. Přesné umístění vyžaduje zvláštní pozornost a trpělivost, navíc svařovací spojky se mohou uvolnit. Vzhledem k tepelnému příkonu svařovacího procesu existují omezení pro použití různých fóliových materiálů. Proces svařování škodí životnímu prostředí a vyžaduje další opatření k ochraně pracovních podmínek pro vaše zaměstnance ve výrobě.

Připojení šroubových matic se používá pro demontovatelné připevnění dílů a části desek. Vzhledem k tomu, že uvolněné matice a kroužky zpomalují výrobní proces a mohou spadnout do provozu nebo zapadnout do výrobku, tak pokud je to možné, potom závit integrujeme do deskového dílu, a celkově tak urychlíme výrobní proces. Vytvořit závit do plechu může různými způsovy. V souvislosti s neustálou poptávkou po snížení nákladů a stále náročnějšími požadavky na ochranu životního prostředí a legislativou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se upřednostňuje mechanická integrace závitových spojovacích prostředků.

Upevňovací lisovací systémy
I pro oboustrannou montáž závitů do obrobku byly vyvinuty různé druhy lisovacích nosičů závitů. Montáž lisovacích prvků pomocí lisu je často nejrychlejší, nejpevnější a zaručuje nelepší kvalitu pro vložení závitu do tenkého plechu. Předpokládá se ovšem, že obrobek bude možno položit podlis, a že bude přístupný z obou stran. V následujících technických videích můžete detailně vzhlédnout zalisování lisovacích matic, lisovacích šroubů a čepů a lisovacích distančních sloupků:

Lisování matic Lisování šroubů a čepů Lisování distančních sloupků


Lisovací proces

lisovací proces

Lisovací spoje byly vyvinuty proto, aby bylo možné mechanickým způsobem rychle umístit závitové prvky do kovových plechů a/nebo desek plošných spojů. Lisovací matice se instalují snadno do montážních otvorů, které jsou vyvrtané, vytvořené laserem nebo vyražené a to plynulým pohybem standardního lisu. V průběhu lisovacího procesu do kovového plechu je materiál natlačen do speciální spodní drážky v oblasti dříku. Lisovací matice tak vytvoří jeden nedělitelný celek s nosným materiálem. Kompletní přehled lisovacího sortimentu naleznete zde>>

Výhody mechanické montáže závitu do tenkostěnného materiálu:

 • Montáž do vyvrtaného, laserem vypáleného či vyraženého otvoru zabezpečuje precizní umístění upevňovacího prostředku.
 • Čistý produkční proces, žádné kapky kovu a výpary při svařování nebo zkřivení díky působení tepla.
 • Nízká spotřeba energie..
 • Vizuální kontrola kvality.
 • Spojované materiály není třeba čistit či jakkoliv jinak předem ošetřit.
 • Povrchová úprava obrobku (např. zinková nebo lakovaná vrstva) není narušena.
 • Není třeba dalšího ošetření. Pozinkované matice mohou být totiž nasazeny do pozinkovaného plechu.
 • Silné spojení s dostačujícími závity a třídy pevnosti dle vašeho výběru.
 • Automatické sledování strojů a robotů.

Požadavky

Důležitým bodem při výběru nosiče závitu je zvážení možnosti a omezení jednotlivých systémů. Před samotným výběrem je nutné důkladně formulovat všechny požadavky. Tyto požadavky by měli odpovídat funkčním a výrobně-technickým
požadavkům a přáním.

Funkční požadavky mohou být:

 • typ spojovaného materiálu
 • síly, které působí na spoj
  - vytahovací síla
  - mez protáčení
  - utahovací moment
 • odolnost vůči korozi

Výrobně-technické požadavky:

 • automatizace
 • dostupnost (jednostranně, oboustranně)
 • vzdálenost od kraje
 • rozměry otvorů
 • rychlost při zpracování (počet spojů za jednotku času)

Často se podceňují důsledky jedné výrobně-technické volby, ačkoliv jsou rozhodující pro efektivitu výroby a souvisejících nákladů na výrobek. Pro dosažení nejlepší volby, je nutná analýza celého montážního procesu.

Spojované materiály
Nosiče závitů jsou vyrobeny z různých materiálů, aby se mohly použít i do různých materiálů. Pro dobrou integraci závitu do plechu je důležitá predevším tloušťka a tvrdost materiálu. V katalogu na stránkách jednotlivých produktů naleznete, pro které tloušťky a tvrdosti materiálu je závitový upevňovací prvek vhodný.

Lisování do nerezové oceli
Zpracování nebo spojování nerezové oceli je mimořádnou výzvou, protože ocel je přirozeně tvrdá a pevná. Houževnatost materiálu zajišťuje odolnost proti tvarování za studena, a nedostatečné upevnění závitu při lisování do obrobku z nerezové oceli. Běžné lisovací systémy (netvrzené) z nerezové oceli mohou být použity v materiálu s maximální tvrdostí 70 Rockwell B. Prakticky všechny typy nerezové oceli přesahují tuto tvrdost. V zájmu zajištění stále dobrého spojení doporučujeme používat lisovací upevňovací prvky z tvrzené nerezové oceli. Před tvarováním za studena je důležité správně nastavit dobu lisování.

Každý lisovací stroj je vybaven mechanizmem, kterým se dá doba lisování snadno nastavit. Kromě toho jsou důležité používané raznice a matrice. Pro lisovací prvky z tvrzené nerezové oceli jsou k dispozici speciálně přizpůsobené raznice a matrice. Tyto lisovací nástroje nutí materiál obrobku, aby vniknul až do spodní části lisovaného prvku, čímž se vytvoří lepší spojení.

Pevnost
Pevnost šroubových spojů není závislá pouze na kvalitě materiálů zvoleného nosiče závitu. Závisí i na samotném spoji nosiče závitu s materiálem obrobku. Vytahovací síla a mez protáčení (obr. 9 a 10) slouží jako spolehlivé vodítkopro zjištění potřebné síly spoje. Na následujících stránkách budou uvedeny specifické hodnoty vytahovací síly a meze protáčení pro jednotlivé nosiče závitů. Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Mimo jiné jsou závislé na tvrdosti materiálu, tloušťce spojovaných dílů, rozměrech otvorů, vzdálenosti od kraje a montážní síle.

 

mez protáčení

Mez protáčení: je točivý moment, který je zapotřebí vyvinout, aby se slepá nýtovací matice bez zatížení hlavy radiálně uvolnila z nosného materiálu (po montáži).

vytahovací síla

Vytahovací síla: je síla, kterou je zapotřebí vyvinout, aby byla nýtovací matice / šroub vytažen z materiálu, ve kterém je nainstalován. Během měření je materiálpřidržován přídržným kroužkem, jehož průměr se rovná 3x průměru slepé nýtovací matice / šroubu.

utahovací moment

Utahovací moment: doporučený utahovací moment šroubů dle pevnostní třídy

 

Utahovací momenty pro standardní šrouby:

Kvalita materiálu nosiče závitu předurčuje ve vysoké míře tažnou sílu a utahovací moment šroubového spoje. V tabulce níže naleznete směrodatné hodnoty utahovacího momentu pro šrouby a matice různých pevnostních tříd.

utahovací moment šroubového spoje

utahovací momenty pro standardní šrouby. Uvedené hodnoty slouží jako maximální hodnoty, minimální hodnoty jsou o 7% nižší. Součinitel tření je μ=0,14. Za rozměrem závitu jsou v závorkách uvedeny hodnoty stoupání závitu, pokud se jedná o normální závit. Jednáli se o jemný závit, potom jsou tyto hodnoty uvedeny bez závorek.

Rozměry otvorů

Pro pevný spoj jsou určující správné rozměry otvorů. Ražené nebo laserem řezané otvory (bez otřepů) mají celkově lepší kvalitu než shora vrtané otvory. Pokud je to možné, měla by být lisovací matice použita na vyražené straně plechu.

montážní otvor pro lísování

Vzdálenost od hran

V souvislosti s radiálním roztažením nýtovacích matic a směru deskového materiálu u lisovacích matic je nutné dodržet jistou vzdálenost montážního otvoru od hran materiálu (minimální průměr hlavy závitového prvku Ø H).

umístění montážního otvoru pří lísování

Potřebujete technické poradenství?

Všichni naši odborníci mají technické vzdělání. Rádi vám pomohou, pokud máte nějaké dotazy nebo požadujete nezávaznou technickou radu.

Heyman Kontakt

Služby zákazníkům

+420 533 555 200

info@heyman.cz