Technické informace pro trhací nýty

Trhací nýty
POP® nýty se skládají z dutého nýtovacího pouzdra, které je namontováno na kovový trn.
Zpracování POP® nýtů je velmi jednoduché, protože jsou nasazené pouze z jedné strany. Nýt je nasazen do vrtaného nebo děrovaného otvoru. Pomocí speciálního nářadí se trn nýtu zarovnaně utrhne. Trn nýtu deformuje pouzdro nýtu na zadní straně (slepé straně), čímž se vytvoří závěrná hlava. Jakmile se nýtovací části spojí, utrhne se trn nýtu na určitém místě. U většiny POP® nýtů zůstane trn hlavy nýtu po nasazení v závěrné hlavě, nesplňuje již žádnou fuknci ve spojení.

Ontwerpgids popnagels

Vysokovýkonné nýtovací systémy
Vysokovýkonné nýtovací systémy mají stejnou strukturu jako POP® nýty, liší se však v poměrně vysoké pevnosti ve smyku a v tahu. To je dosaženo tím, že část trnu nýtu zůstane v nýtu a přispívá k pevnosti.

Structurele blindklinkbevestigers

Výhody trhacích nýtů:

 • Konstruktér má velkou volnost při umístění, jelikož musí být pouze přední strana výrobku dostupná.
 • Je možné spojovat skoro všechny materiály s jedním trhacím nýtem, jelikož se deformuje pouze nýt a při procesu nedochází k uvolnění tepla.
 • Díky velmi širokému sortimentu druhů nýtů lze zvolit technicky i ekonomicky optimální spojení.
 • Spojované díly není nutno předupravovat nebo čistit.
 • Povrchovou úpravu (např. pozink nebo lak) nýtování nepoškozuje
 • Nýtovaný spoj nepotřebuje čas pro vychladnutí nebo vytvrzení
 • Spoje nýtů jsou silné, jednotné a kontrolované
 • Dodatečné zpracování již není nutné

Stručně řečeno: u většiny aplikací, nýty:

 • Šetří náklady
 • Zlepšují kvalitu
 • Zkracují výrobní čas


Možnosti slepého nýtování:

Technické informace pro trhací nýty

 

Tipy pro návrháře
Pro optimální využití možností trhacích nýtů je vhodné zvážit následující aspekty.

Popis trhacího nýtu

Výběr druhu nýtovacích hlavic a druhu nýtu Obrázky hlav trhacích nýtů
Trhací slepé nýty jsou k dispozici se standardní-kulatou plochou hlavou, velkou kulatou plochou hlavou a zápustnou hlavou.K upevnění velmi tenkých plechů nebo měkkých materiálů se doporučuje použití nýtů s velkou kulatou plochou hlavou. Pro aplikace, kde hlava nýtu nemá vyčnívat, se mohou použít nýty se zápustnou hlavou. Standardně dodávané nýty se zápustnou hlavou jsou uvedeny na stránkách produktů ve sloupečku o údajích svěrné síly. Při pokrytí (vrstvy) musí být horní deska snížena podle tloušťky vrstvy. 

Velikosti a tvary hlav trhacích nýtů

Když narazí závěrná hlava na velmi tenké plechy nebo měkké materiály, dává se přednost rozpěrným nýtům nebo jiným nýtům s velkou závěrnou hlavou.

Druhy trhacích nýtů

Výběr délky nýtu a průměr nýtu

Síla připevňujícího materiálu určuje délku vybraného nýtu. Vytáhněte si hodnoty z příslušných stránek pro pasující svěrnou sílu. U většiny POP® nýtů je udán pouze maximální svěrná síla. V tomto případě slouží maximální svěrná síla nejkratšího nýtu jako minimum. Při velkém rozdílu v síle spojovacího materiálu by měla být nasazena závěrná hlava nejlepé na straně nejsilnějšího materiálu.Konstruktér si může volně vybrat průměr nýtu na základě požadované pevnosti. Průměr, který odpovídá minimální síle nejsilnější desky, může být přijat jako směrnice.Výběr nýtovacího materiálu na základě galvanické koroze

Téma odolnosti proti korozi získává při požadavcích na dnešní výrobky stále větší význam. Existují dva druhy koroze - atmosferická a galvanická. Při galvanické korozi reaguje materiál slepého nýtu s látkami, které se vyskytují ve vzduchu. Při galvanické korozi reaguje materiál přímo s materiálem, ve kterém je v nainstalován, na základě rozdílných potenciálů. Čím je tento rozdíl vyšší, tím pravděpodobnější je výskyt koroze.
Trhací nýty se dodávají v různých materiálech odolných proti korozi, např. hliník, nerezová ocel, měď a monel. Monel je slitina mědi a niklu, která má za určitých podmínek lepší odolnost proti korozi než nerezová ocel.

Z hlediska koroze je žádoucí, aby byl materiál nebo povrch nýtu vyroben ze stejného materiálu jako spojovací díl. Pokud musí být trhací nýt z výrobně-technických důvodů vyroben z odlišného materiálu, může se zvolit lepší kombinace materiálu na základě níže uvedené tabulky.

Technické informace pro různí druhy trhacích nýtů

Rozměry otvorů
Pro pevný spoj jsou určující správné rozměry otvorů. Ražené nebo řezané otvory mají celkově lepší kvalitu než vrtané otvory. Rozměry otvoru na závěrné straně hlavy je důležité pro funkci nýtování. To platí obzvláště pro uzavřené POP nýty (IMEX), které zaručují při montážních otvorech dobré kvality vodotěsnost. Rozměry otvorů pod hlavou nýtu jsou méně kritické. Různé druhy nýtů jako je Multigrip nýt a rozpěrný nýt, jsou tolerantní co se týče rozměrů otvorů, protože mají dobrou vlastnost - otvor vyplňující expanze a formují velkou závěrnou hlavu.

Vzdálenost od hran
Ve spojení s radiálním rozšiřováním slepých trhacích nýtů se doporučuje, dodržet jistou vzdálenost nýtu (minimálně dvakrát průměr nýtu) od hran nosného materiálu. V souvislosti s přístupem nářadí může být vzdálenost od hran slepého nýtu velmi problematická. Rozměry různých nářadí jsou uvedeny ve specifických informacích pro jednotlivé nářadí.

Pevnost nýtovacích spojů
Obvykle určuje nejprve konstruktér minimální požadovanou pevnost ve smyku a v tahu jednoho spojení. V závislosti na tom je možné určit, kolik nýtů jednoho určitého materiálu nebo průměru je nutné. Pevnostní hodnoty na stránkách produktů jsou pouze orientační, jelikož může být nosný materiál a nosná síla rozhodující pro pevnost spojení. Tyto hodnoty jsou k dispozici ve standardních kontrolních tabulkách. U kritického spojení se doporučuje, vyzkoušet pevnost spojení v reprezentativní situaci.

Vliv teploty
Vliv teploty na pevnost ve smyku a tahu je u každého druhu nýtu uvedená níže:

Vliv teploty na různé druhy trhacích nýtů
Potřebujete technické poradenství?

Všichni naši odborníci mají technické vzdělání. Rádi vám pomohou, pokud máte nějaké dotazy nebo požadujete nezávaznou technickou radu.

Heyman Kontakt

Služby zákazníkům

+420 533 555 200

info@heyman.cz