Rychlá montáž v automobilovém průmyslu

Mechanické spojovací prostředky jsou používány flexibilně a dokonale zapadají do procesu Lean Manufacturing (štíhlé výroby). Modulární vývoj s mechanickými spojovacími prostředky jako spojovací technikou zkracuje dodací čas, zvyšuje výrobní kapacitu a snižuje výrobní náklady.

V automobilovém průmyslu, nabízíme několik řešení, která zaručují silné a trvalé řešení:

Nýtovací matice pro náročné aplikace
Vysokovýkonné nýtovací matice jsou spoje trvanlivé a odolné vůči korozi. Zabraňuje klasickému „zažrání“ nerezové oceli do nerezové oceli. Pří otevření spojení se nýtovací matice z monelu neotáčí a tudíž použití montážní pasty je zbytečné.
Následující video ukazuje, jak náš zákazník Aebi Schmidt použil vysokovýkoné nýtovací matice z monelu do svého produktu čistícího vozu:

Nýtování namísto svařování: Rychlejší výrobní doba a nižší výrobní náklady
Svařování je široce používán v dopravním průmyslu, ale je velmi časově náročné. Kromě toho nejsou pracovní podmínky ideální: je třeba neustále počítat s únikem hořlavých plynů a jisker. Stále více firem se proto rozhodlo přejít na spojení pomocí nýtů. Toto spojení zaručí velmi pevné a trvanlivé spoje, zkrátí současnou výrobní dobu, zvýší výrobní kapacitu a sníží výrobní náklady. Úspěch společnosti Henkovac poukazuje na výhody které přinesl přechod na nýtovací spojení pomocí nýtovacích matic M-Lok.
Podívejte se na následující VIDEO>>

Mohlo by Vás zaujmout....