Přímé zamykání


Přímé zamykání znamená, že dveře jsou po odemčení při zavírání opět uzamčeny. Nejedná se nutně o druhý proudový signál, za účelem uzamčení.

  1. Uživatel zadá svůj PIN kód, použije svou identifikační kartu, nebo jiný přístupový systém.
  2. Vytvořený signál odblokuje uzávěr, tím dojde k otočení západky, na základě předpjetí pružiny se dveře otevřou. (*) Tento signál se odstraní po 50 milisekundách, přičemž se uzávěr opět zablokuje, aby se dveře při zavření ihned uzamkly.

(*) Za předpokladu, že předpětí je dostatečně velké, aby překonalo váhu dveří.

Elektromechanische Verschlüsse - direkte Verriegelung

 Zpožděné zamykání


Zpožděné zamykání znamená, že uzávěr po odemčení není automaticky uzamčen: aktuální signál se zastaví v čase nastaveném předem. Pouze tehdy, když se přeruší proudový signál, blokuje uzávěr a zámek dveře při zavírání.

  1. Uživatel zadá svůj PIN kód, použije svou identifikační kartu, nebo jiný přístupový systém.
  2. Aktuální signál odblokuje spouště a zůstane zastaven po dobu, která se předem stanoví.
  • Vzhledem k tomu, že otočná západka je opatřena dostatečně silnou pružinou, na
  • základě předpjetí pružiny se dveře otevřou.
  • Pokud pružina není dostatečně silná, pak lze dveře otevřít ručně, závěrný čep je vytažen ze zámku. Ideální, když potřebujete použít uzavření, kde dveře zůstanou odemčené.

3.Dokud existuje signál, dveře lze otevřít a opakovaně uzavřít: uzávěr není blokován a dveře nejsou uzavřeny.
4.Ale pokud je signál vypnut, uzávěr se zablokuje; dveře již nelze po uzavření znovu otevřít. 

Elektromechanische Verschlüsse - Verzögerte Verriegelung