Vývoj a výroba HVAC zařízení a přístrojů je výzvou, a to z důvodů velkých počtů kusů v sériové výrobě a také díky platným předpisům. Lean Manufacturing (štíhlá výroba), úspory nákladů, snadné použití a směrnice o strojních zařízeních jsou opakující se témata, která hrají roli v mnoha uplatněních během procesu konstrukce nebo výroby. Díky našim znalostem a zkušenostem Vám rádí pomůžeme v oblasti:

  • Optimální provozuschopnosti a jednoduchého ovládaní – rychlejší, bezpečnější a snadnější přístup
  • Rychlé montáže s dlouhou životností