Lidé se stále více přesouvají do měst. Ke zlepšení kvality života je zapotřebí inovací, přičemž důležitou roli hrají informační technologie a internet. Vlády a společnosti se snaží zefektivnit zařízení, jako jsou logistické systémy, samoobsluha a zpracování odpadu. Takto se vytvářejí inteligentní města a HEYMAN pomáhá s inovativními řešeními, jako například:

  •      Zabezpečení samoobslužných automatů ve veřejných prostorách
  •      Úsporná a ekologická dodávka zásilek do center měst
  •      Efektivní nakládání s odpady pomocí praktických odpadkových košů