Velké, masivní panty

Velké, masivní panty

Velké, masivní panty jsou vhodné pro náročné aplikace. V závislosti na aplikaci můžete sestavit modulární pant s různými tloušťkami čepů.

Velké, masivní panty