Lisovací prvky do nerezové oceli

Lisovací upevňovací prvky pro nerezové plechy: naše zkušenost

Nerezová ocel se kvůli své odolnosti vůči korozi používá často v potravinářském a petrochemickém průmyslu. V ostatních odvětvích se nerezová ocel používá z různých důvodů, jako je např. estetika a síla. Výzvou je, pokud chcete nerezovou ocel zpracovat nebo připevnit.

Často vyskytující se problém při lisování upevňovacích prvků do nerezové oceli je to, že jsou nedostatečně upevněny. Chceme-li této problematice porozumět, musíme si vyjasnit pracovní postup při lisování prvků.

Lisovací matice Lisovací matice https://i.vimeocdn.com/video/736492760_100x75?r=pad PT0M28S 2018-10-31 https://www.heyman.cz/lisovaci-systemy/lisovaci-matice.html Lisovací matice byly vyvinuty proto, aby bylo možné mechanickým způsobem rychle umístit závitové prvky do kovových plechů a/nebo desek plošných spojů. Lisovací matice se instalují snadno do montážních otvorů, které jsou vyvrtané, vytvořené laserem nebo vyražené a to plynulým pohybem standardního lisu. V průběhu lisovacího procesu do kovového plechu je materiál natlačen do speciální spodní drážky v oblasti dříku. Lisovací matice tak vytvoří jeden nedělitelný celek s nosným materiálem. No Heyman Manufacturing Sro 2021 Heyman Manufacturing Sro

  1. Obrobek se přinese k lisu.
  2. Lisovací matice se nalisuje plynulým pohybem standardního lisu, do vyvrtaných, laserem vypálených nebo děrovaných otvorů.
  3. Na lisovací matici působí lisovací síla (FS). Upevňovací prvek zformuje desku za studena.
  4. Spodní část prvku se vyplní materiálem desky. Spojení je tak dokončeno.

Materiál z nerezové oceli (316/304) je od přírody tvrdý a tuhý. Tuto tuhost lze také popsat jako odolnost vůči deformaci za studena. Nicméně deformace za studena je přesně to, co potřebujeme k dobrému začlenění lisovacích prvků do desky. Zvýšená tvrdost nerezové oceli se může překonat použitím upevňovacích prvků, které jsou tvrdší než standardní upevňovací prvky. Proto doporučujeme použít upevňovací prvky z tvrzené nerezové oceli.

V následující tabulce naleznete správné upevňovací prvky z nerezové oceli pro příslušný druh nerezové oceli. Bližší informace k jednotlivým lisovacím prvkům naleznete zde.

Odolnost vůči deformaci za studena lze překonat přesným nastavením času pro dolisování. Každý lis značky PEMSERTER® je vybaven mechanismem, kterým lze čas pro dolisování snadno zvýšit nebo snížit. Pemserter 2000® nastaví automaticky čas pro dolisování, v závislosti na zvoleném upevňovacím prvku a materiálu. Je třeba si všimnout, že vyšší čas pro dolisování je důsledkem pomalejší rychlosti lisování. Navíc je důležité, aby se našel optimální stav (dostatečný čas pro dolisování versus nejvyšší nastavení rychlosti). A přitom mohou naše zkušenosti tak znamenat zásadní rozdíl.

Také správná volba raznice a matrice hraje významnou roli. Pro upěvňovací prvky z nerezové oceli jsou speciálně upraveny raznice a matrice. To pomáhá materiálu desky vniknout do spodní části lisovacích prvků a dosáhnout tak pevnější spojení obou komponentů.

Příklady použití

V nerezovém rámu u tohoto třídícího stroje vajec jsou použity lisovací matice a šrouby z tvrzené nerezové oceli. Toto řešení zaručuje bezpečnou a spolehlivou montáž. Při porovnání s použitím svařovacích prvků se zde kvalita zvýšila a výrobní náklady klesly.

Ve vysoce kvalitním krytu u tohoto stadiónového osvětlení jsou použity PEM® lisovací šrouby. Montáž pomocí lisování byla zde v porovnání se svářením ta správná volba, a to již z důvodu nepovoleného jiskření, které u sváření vzniká. Další přednosti jsou přesné zpracování a polohování lisovacího prvku.