REACH-EC1907/2006

Nařízení REACH zavádí komplexní legislativní rámec pro výrobu a používání chemických látek v Evropě. Podle tohoto nařízení jsme klasifikováni jako následní spotřebitelé.

Odpovědnost za registraci proto nesou naši dodavatelé. Kontaktovali jsme a informovali všechny naše dodavatele o REACH a požádali je, aby splnili své povinnosti podle nařízené směrnice.

Máte-li další dotazy, obraťte se na naše obchodní oddělení 00420 543 214 900.