Praktický příklad – montáž desek plošných spojů u firmy Brink Climate Systems

Použití
Pro montáž desek plošných spojů do WTW ventilační jednotky byly použity lisovací šrouby
Desky plošných spojů pro ovládací panel by měly být na ovládací část přišroubovány pomocí 
nylonového distančního sloupku.

lis + lisovací upevňovací prvky

Alternativa
Díky lisovacím distančním sloupkům Snaptop (PEM) lze desku plošných spojů připojit
pouhým “zaklapnutím”. Toto řešení snižuje počet upevňovacích prostředků a šetří montážní
čas. V následujícím příkladě jsme analyzovali jak současný způsob montáže, tak jsme i
zohlednili montáž lisovacích distančních sloupků Snaptop (PEM) v případě, kdy je přísun
prvků ruční a kdy automatický. 

lisovací stroje

PEM Snaptop lisovací distanční sloupky v DPS

Ukažte rozdíl
Vyvinuli jsme analytický model, který Vám zobrazuje jak viditelné, tak i neviditelné náklady na upevňovací systém. Tento “Onkenhoutův vzorec” Vám umožní vzájemně porovnat různé možnosti a změřit dosažitelné úspory. Proto si můžete být vždy jisti, že jste si pro Váš produkt vybrali nejlepší řešení upevnění.


Závěr
Uspora nákladů díky spojovacím lisovacím prvkům PEM
Ruční podávání při lisování distančních sloupků Snaptop poskytuje nejlepší výsledek. U celkových instalačních nákladů je dosaženo úspory ve výši 37%. Automatický podavač prvků není podle této analýzy optimální řešení, pokud by se musel přístroj zakoupit pouze pro tento projekt. Využití pro tento projekt je pouze 8 % z celkové kapacity. Pokud by byl přístroj používán i pro další práci, mohlo by se ušetřit až 50%. Další výhodou této metody je snížení servisních nákladů a odstranění nákladů na údržbu a výpadky.