Zarážecí spony k utěsnění nepoužívaných montážních otvorů

Zarážecízaražecí spona spony se často používají k utěsnění nepoužívaných montážních otvorů, pro připevnění průhledných krytů s provozními pokynyny nebo k uzavření trubkových otvorů pro ochranu proti nečistotám.

WOLF klimatizační a větrací jednotky - zdravé a příjemné klima místnosti pro všechny oblasti života.
Řada výrobků firmy WOLF KG Top má účinný systém řízení klimatu a je určena pro všechny stavební projekty. Na dnešní moderní klimatizační systémy jsou kladeny stále větší nároky, jako je vysoká flexibilita, snadná manipulace během přepravy a montáže, a maximální efektivita pro obsluhu. Inovativní konstrukce klimatizačního systému kombinuje nové myšlenky v dokonalé interakci. Demontovatelné jednotky s konstrukcí zásuvného rámu usnadňují přepravu, montáž, servis a údržbu. Pokročilý design také maximalizuje energetickou účinnost a snižuje provozní náklady.

plastové zarážecí spony

Firma Wolf kladla velký důraz na použití vysoce kvalitních součástek během výroby. Z tohoto důvodu byly použity plastové zaražecí spony od firmy HEYMAN!

Více informací a CAD-soubory zarážecích spon naleznete zde >>