Piánové panty: výhody a využití

Piánové panty jsou vhodné i pro náročné aplikace a nabízejí celou řadu výhod jako například:

  • Snadné seřízení:
    Mnohem snadněji lze seřídit  jeden dlouhý pant než dva volné panty, ty se musí totiž pracně seřídit.
  • Odolnost vůči vibracím:
    Vibrace jsou po celé délce pantu absorbovány. Jeden dlouhý pant je tedy odolnější vůči vibracím, než dva krátké volné panty. To prodlužuje životnost celého konečného produktu.
  • Odolnost vůči vandalismu:
    Pant je upevněn přes více bodů po celé jeho délce, piánový pant je proto mnohem složitější odstranit nebo rozbít.