Všeobecné vlastnosti materiálu polyamid (PA)

Mechanické vlastnosti
Polyamidy obsahují relativně velký podíl vody, který se v závislosti na typu a oblasti užití může dle relativní vlhkosti vzduchu měnit. Pouze s určitým podílem vlhkosti si polyamidy zachovávají svou úplnou pružnost, tuhost a rázovou pevnost. Tyto produkty by měly být skladovány na chladných a tmavých místech. Budou-li produkty z polyamidu skladovány na suchém a teplém místě, měly by být před zpracováním vloženy na 24 až 48 hodin do teplé vody. Tím se dosáhne původní pružnosti. Přidání krátkých skelných vláken během procesu výroby výrazně zvýší pevnost a tuhost těchto produktů (např. PA 6.6). Podíl skelných vláken zvýší i ohebnost a tvarovou stálost při zahřátí. Celkově mají polyamidy malé koeficienty tření a nízký sklon k opotřebení.

Chemická odolnost
Nezbarvené polyamidy jsou v závislosti na typu bíložluté nebo mléčně bílé. Polyamidy v průběhu času a díky UV záření žloutnou, proto nemůže být poskytnuta záruka na barevnou stálost. Polyamidy jsou odolné proti běžným rozpouštědlům (např. aceton, alkohol, benzol), olejům, tukům, všem alkáliím a většině sloučenin kyselin. Nejsou ovšem odolné vůči koncentrovaným kyselinám.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
Polyamidy jsou dostatečně odolné vůči povětrnostním vlivům a stárnutí. Při venkovním použití může být odolnost zvýšena pomocí speciálního zbarvení (např. sazemi).

Tepelné vlastnosti
I při vzrůstajícím tepelném zatížení si polyamidy udržují velmi dobrou stálost rozměrů. U polyamidů s přidaným skelným vláknem je roztažnost ještě menší. V závislosti na zatížení a tvaru výrobku leží maximální dovolené provozní teploty mezicca. -40°C a 80°C až 125°C. Polyamidy se začínají tavit při teplotách nad 300°C. Vznícení následuje při 450°C - 500°C. Špatně hoří, stékají po kapkách, tvoří vlákna a pochvíli uhasnou. Krátkodobě mohou polyamidy odolat teplotám do cca. 200°C. Polyamidy 6,6 se skelným vláknem mohou krátkodobě odolat teplotám do 250°C. Často užívaný a průmyslovými podniky podporovaný test hořlavosti je uveden v normě UL-94 zpracované Underwriters Laboratories. Pořadí stupňů hořlavosti dle testu je následujicí: HB, 5VA nebo 5VB, V2, V1, V0, no (= nehořlavý).