Zákazníkovo využití: úspora nákladů při upevňování pantů

Příklady použití pro upevnění pantů ke karoserii auta

Výchozí situace

Boční části se připevní pomocí pantů k autu. Zde se panty dosud přidělávaly klasickým způsobem spojování šroub–matice (průvlečná montáž šroubem M10). Poté se všechny spoje přezkoušely momentovým klíčem.

Z tohoto postupu vyplývyjí 4 pracovní kroky:

  • vzít šrouby M10 a vložit je
  • vzít matici a nasadit ji
  • vzít šroubovák a vše upevnit
  • matici zajistit kontramatkou, zkontrolovat kroutící moment

Z toho dále vyplývají náklady na pořízení spojovacích prvků ( šrouby M10 a matice). V tomto případě nebyly k dispozici údaje o investičních nákladech a odpisech, které se k tomu vztahují.

Nový montážní postup
Použitím tvarových čepů se závěrným kroužkem C6L ve spojení s hydraulickým nýtovacím nářadím můžete uspořit náklady v nejrůznějších oblastech. I když vzniknou investiční náklady na zakoupení nového nářadí, klesají celkové náklady na montážní proces. Dále by se také mohly výrazně snížit mzdové náklady, pokud by se nemusela provádět jedna fáze pracovního postupu. Použitím čepů se závěrným kroužkem by jste mohli ušetřit 17% z celkových nákladů.

Rozdíl je měřitelný

HEYMAN® vyvinul metodu analýzy, která odkryje viditelné, ale také skryté náklady na spojovací prvek a na celkový proces jeho usazení. Proto jsme schopni Vám nabídnout různé varianty ke stávajícímu výrobnímu procesu a vzájemně je
porovnat. Takto můžete ušetřit náklady a optimalizovat procesy ve výrobě.