Co je to RoHS?

RoHS znamená "Omezení používání určitých nebezpečných látek", tj. Omezené použití určitých nebezpečných látek, jako je olovo, rtuť a kadmium v ​​elektronických zařízeních. Evropská směrnice vstoupila v platnost dne 21. července 2011 a označuje se jako RoHS II. Směrnice nahrazuje směrnici 2002/95 / ES. Pro více informací si prosím stáhněte směrnici EU 2011/65 / EU. Informace o souladu se směrnicí RoHS byly získány od našich dodavatelů.


Pro které produkty platí RoHS II?

  •     Velké domácí spotřebiče - Malé domácí spotřebiče
  •     IT a telekomunikační zařízení
  •     Spotřební elektronika
  •     OIsvětlovací systémy
  •     Elektrické a elektronické nástroje
  •     Hračky, rekreační a sportovní vybavení
  •     Zdravotnické prostředky
  •     Měřicí a regulační zařízení
  •     Automaty
  •     Ostatní elektrická a elektronická zařízení, která nejsou zařazena do žádné z výše uvedených kategorií.Téměř všechny produkty na našich webových stránkách jsou v souladu se směrnicí RoHS II. Pokud se chcete dozvědět více o konkrétních produktech nebo máte-li další otázky týkající se RoHS, kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonním čísle 00420 543 214 900.