Realizace úspor začíná již při správné volbě designu

Asi 80% následných výrobních nákladů je definováno již ve fázi vývoje.

V této fázi hraje roli mnoho faktorů, které musí být pečlivě koordinovány, aby byl výrobní proces efektivnější a ekonomický. To platí nejen pro design a funkčnost, ale také pro výrobu a montáž (štíhlá výroba).

Ačkoli tyto body mají pouze nepřímý vliv na následnou cenu produktu, zde již lze dosáhnout strukturálních úspor nákladů. Jakmile je vytvořen design produktu, existuje již jen malá nebo žádná flexibilita pro pozdější úpravy.

Proto vás rádi podpoříme od vývojové fáze produktu až po jeho dokončení. Můžeme vás optimálně podporovat, pokud nás do procesu vývoje zapojíte co nejdříve. Společně můžeme vybrat správné technické komponenty a ukázat vám způsoby, jak optimalizovat výrobní proces. To šetří náklady a zkracuje dobu vašeho vývoje. Zkušenosti našich projektových inženýrů často otevírají novou perspektivu a mohou se tak stát cenným zdrojem inovací.

Níže uvedené společnosti s námi spolupracovaly během vývojové fáze a dokázaly dosáhnout následujících konkurenčních výhod:

Naše odborné znalosti, vaše úspory
Úspora nákladů na strukturální výrobu a procesy často ovlivňuje výběr kvalitních materiálů a inovativních technik při návrhu produktů. Samozřejmě s náležitým dodržením přijatelné návratnosti investic. K tomu používáme ve firmě Heyman metodu Design for Assembly (návr pro montáž). Tímto způsobem zmapujeme dopad úspor ve vztahu k počátečním investicím a nákupu komponentů. A můžete tím porovnat různé možnosti a učinit tím úspory měřitelné a transparentní. Vždy si tedy můžete být jisti, že vybíráte řešení, které nejlépe odpovídá vašemu designu produktu. Výsledkem je jasný diagram a spolehlivý výpočet návratnosti investic, viz. obrázek níže:

Najdeme perfektní řešení pro vaši výzvu!
Chtěli byste také vědět, zda můžete na svém designu ušetřit? Každá výzva vyžaduje specifický přístup. Proto reagujeme konkrétně na vaši situaci a vaše požadavky a vyvíjíme řešení šitá na míru.

Zavolejte nám na +420 543 214 900 nebo nám pošlete e-mail na adresu info@heyman.cz