Nýtování namísto svařování: Zajímá Vás také téma zkrácení doby výrobního procesu?

Výrobce vakuových balících strojů firma HENKOVAC v důsledku změny výrobního procesu na rámu, nýtování namísto svařování, zkrátila dobu výrobního procesu ze 6 hodin na cca 20 minut.


Výsledek: 40-ti % úspora finančních nákladů


Nýtování namísto svařování: Chcete i Vy chytřeji ekonomicky vyrábět? Nýtování namísto svařování: Chcete i Vy chytřeji ekonomicky vyrábět? https://i.vimeocdn.com/video/515120535_100x75.jpg?r=pad PT2M6S 2015-04-09 Henkovac se v minulosti rozhodl, svařovat konstrukce svých balících zařízení. Tento svařovací proces má ale mnoho nedostatků. Ve spolupráci se skupinou Onkenhout byla sestavena analýza "Design for Assembly", při které vyšlo najevo, že by snýtované konstrukce nabízely enormní přednosti. Zkrácení doby výrobního procesu, snížení počtu pracovních sil, pracovních kroků a také příjemná pracovní atmosféra. Toto jsou jen jedny z mnoha předností nýtování. Dále též enormní snížení výrobních nákladů, až ve výši 40%. No Heyman Manufacturing Sro 2021 Heyman Manufacturing Sro


Svařování: Omezuje

 

Konstrukce rámu vakuových balících strojů z nerezové oceli byla svařována. Tento proces vyžadoval kvalifikované pracovníky a byl časově velmi náročný. To stále více omezovalo výrobu.


Rychlá montáž a zvýšení kvality


Aby bylo možné zkrátit dobu výrobního procesu a zvýšit kvalitu rámu hledala firma HENKOVAC alternativní výrobní řešení. Společně se skupinou Onkenhout byl zahájen Re-Design.V nové variantě řešení je rám spojen nýtováním s pomocí trhacích nýtů M-Lok. Jednou z velkých výhod M-Lok je jeho schopnost vyplnit otvor. Může být použit i do velkých montážních otvorů, zajišťuje rychlou montáž.Trhací nýty M-Lok a jejich schopnost vyplnit otvor jsou zárukou velmi pevné konstrukce.


Výhody:

  • Vylepšení pracovních podmínek (bez svařovacích dýmů, bez nečistot vznikajících při svařování, bez hluku)
  • Díky radiálnímu roztažení tělesa nýtů M-Lok je konstrukce velmi pevná
  • Doba výrobního procesu byla zkrácena ze 6-ti hodin na cca 20 minut, výsledkem je 40-ti% úspora finančních nákladů