Jednoduchá nastavitelnost a aretace!

Ovládací rukojeťlze snadno polohovat pomocí aretačního čepu.

Tento čep zajišťuje bezpečnou aretaci a je neztratný.

 

• Jednoduché polohování a bezpečná aretace
• K dospozici s nebo bez zajištění v otevřené poloze
• Neztratný; žádné volné součásti

 

Podívejte se na níže uvedené video.

Arretierbolzen