Modulární série pro vlastní montáž

Modulární panty:
Osa pantu se skládá z vtlačeného čepu (BG) nebo čepu s hlavou (BT) v kombinaci se zátkou (VA).

Modulární odnímatelné panty:

Upozornění:
• Kombinovány mohou být pouze křídla pantů se stejnou tloušťkou.
• Vtlačený čep (BG) je vložen a vyjmut pomocí kladiva.
• Čep s hlavou (BT) a zátka (VA) jsou vloženy pomocí kladiva, což umožní neoddělitelné spojení.

Úpravy:
Tyto panty jsou navrženy tak, aby se mohly provádět jednoduché úpravy (ohýbání, vrtání, atd.). Úpravu je možné provést
přímo ve výrobním závodě, a to při objednání více než 250 dílů z nerezové oceli a více než 500 dílů z oceli.

Klikněte zde pro naši kompletní nabídku masivních pantů >>