PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Heyman Manufacturing GmbH
Hybešova 38, CZ-60200 Brno
Zu den Mühlen 17, D-35390 Gießen

Tel: +420 54321 4900
Fax: +420 54321 3690

Web: www.heyman.cz
Mail: info@heyman.cz

Zapsaná v OR u AG Gießen, vložka 320                
DIČ: DE 112 61 3370

Jednatelé společnosti:
Frank Ehnis, Frits Hein Onkenhout


Autorská práva

©Copyright  2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Tato webová stránka obsahuje textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty, grafiky, loga, ikony, obrázky, audio a video, fotografie. Tyto textové dokumenty a multimediální prvky včetně jejich uspořádání na webové strance © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH podléhají ochraně autorských práv a dalším zákonným ochranám. Texty nebo části textů mohou být používány pouze k osobním, nekomerčním účelům. Obsah© 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH nesmí být kopírován, rozšiřován, upravován či přemisťován na jiné stránky bez předchozího písemného souhlasu HEYMAN® Manufacturing GmbH.

Vyloučení ručení

HEYMAN® Manufacturing GmbH zpracoval veškeré informace na této stránce dle nejlepšího vědomí a svědomí, neručí za úplnost, správnost, aktuálnost a technickou přesnost informací uvedených na těchto stránkách. Stejně tak HEYMAN® Manufacturing GmbH neručí za možné škody, které mohou vzniknout například při vyvolávání obsahu stránek, stahování dat z těchto stránek, například počítačovými viry. HEYMAN® Manufacturing GmbH si navíc vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat kdykoliv a bez předchozího upozornění informace nebo jejich části uvedené na těchto internetových stránkách. © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z použití svých stránek © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH.

Tato webová stránka může případně obsahovat odkazy na jiné webové stránky. © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH nenese žádnou odpovědnost a neručí za obsah externích stránek, na které na svých stránkách odkazuje, ani za odkazy uvedené na těchto internetových stránkách třetích stran.

Ochranné známky

Označení© 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH  a logo společnosti  HEYMAN® jsou známkami podléhajícími mezinárodní ochraně. I jiná firemní označení, firemní loga a produktová jména, která jsou uvedena na internetových stránkách © 2003 HEYMAN® Manufacturing GmbH, mohou být mezinárodně chráněné známky jednotlivých majitelů.